xxx

PASIVNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

 

Nabízíme a provádíme pasivní požární bezpečnost staveb systémovým řešením Intumex®

 

Protipožární ochrana Intumex®
Vynikající řešení požární ochrany - protipožární ochrana jako systém

 

 

Protipožární bezpečnost začíná již úvahou projektanta o konstrukčním řešení stavby z pohledu pasivní požární ochrany a typech navrhovaných požárně dělících konstrukcí. Kritická místa ve stavbě v případě požáru jsou všude tam, kde existují prostupy v horizontálních a vertikálních konstrukcích, které oddělují jednotlivé požární úseky. Systémy Intumex řeší především utěsnění těchto prostupů jako např. rozvodů kabelů, potrubí, klimatizace, dilatačních spár a podobně. Jednotlivé systémy jsou navrhovány z hledisek požadovaného prostředí, požární odolnosti, plynotěsnosti, doplňování instalací spod. Systémy je možno vzájemně kombinovat.

 

    Protipožární těsnění při instalaci kabelů, potrubí a spár

 

      

 

    

 

         

 

         

 

    

 

    Protipožární nátěry CSP, AS

    Protipožární tmely MA, MG, S

    Protipožární malta V

    Protipožární manžety RS, UniCollar

    Protipožární sáčky PS

    Protipožární laminát L

 

Protipožární produkty a systémy INTUMEX® vyrábí firma Intumex Brandschutzprodukte GmBH. Na základě tlaku legislativních předpisů ve stavebnictví počátku osmdesátých let se tato firma stala hlavním výrobcem produktů pasivní protipožární ochrany a to jak v oblasti speciálních produktů pro dotěsnění protipožárních dveří a prosklených stěn a také v oblasti protipožárního utěsnění všech instalací procházejících požárně dělícími konstrukcemi. Jedná se o protipožární systémy prostupů všech typů instalací stropními a stěnovými prvky.

 

Všechny produkty firmy Intumex Brandschutzprodukte A.G.jsou certifikovány pod ISO 9001 resp. EN 29001. Je samozřejmostí celková cetrifikace produktů Intumex pro území ČR podle zákona 22 a pozdějších předpisů autorizovanou osobou Pavus Praha a.s., tedy s ohledem na jejich následnou funkci především zkoušky hořlavosti, stanoviska hlavního hygienika MZ ČR, zkušebny TAZUS, Kablo, Ostrava Radvanice a pod.

 

 

PŘEHLED DOPROVODNÝCH SLUŽEB a činností v oblasti PO
 

■ Výkon osoby odborně způsobilé v požární ochraně, požárního technika
■ Zajištění předepsaných kontrol požárně bezpečnostních zařízení
■ Realizace požárních prostupů systému Intumex, Hilti, Dunamenti, Promat
■ Požární nátěry dřevěných konstrukcí a obklady stěn systém Qualichem a Promat
■ Hasicí přístroje – dodávka, montáž
 

Normy, které technicky upravují použití požárních ucpávek v ČR:
Normativní požadavky pro protipožární ucpávky a těsnění jsou podrobně upraveny normami Požární bezpečnost staveb ČSN 730802 pro nevýrobní objekty a ČSN 730804 pro výrobní objekty a obě definují funkci požárně dělicích konstrukcí. Požárně odolné stěny a stropy musí bránit šíření požáru mezi jednotlivými požárními úseky uvnitř objektu. ČSN 730802 (obdobně v ČSN 730804) stanovuje, že požární odolnost požárně dělicích konstrukcí nesmí být snížena nebo porušena například požárně neuzavřenými prostupy nebo spárami a následně v čl. 8.6.1 ČSN 730802 (čl. 12.2.1 ČSN 730804) se stanovuje, že prostupy rozvodů a instalací požárně dělicími konstrukcemi musí být požárně utěsněny materiálem, který má prokazatelně požární odolnost ve smyslu EI pro prostup daného typu instalace (např. pro kabel, kovové či plastové potrubí).