xxx

 

ŠKOLENÍ A PŘEZKOUŠENÍ

TERMÍNY ŠKOLENÍ pro rok 2013

  04.–05. února Školení elektrotechniků s přezkoušením (lze získat § 8 vyhl. 50 Sb.)
  08.–09. dubna Školení montáže a opravy PZ (ukázka MAPRESS)
  07.–08. října Školení elektrotechniků (lze získat § 3-6 vyhl. 50 Sb.)
  18.-19. listopadu Školení BOZP – o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci
  V roce 2014 nebude firma REKMONTA pořádat žádná školení!!

 

Školení montáže a opravy PZ
Školení pracovníků provádějících montáže a opravy plynových zařízení. Seznámení s ČSN EN 1775 a TPG 704 01. Ukázka spojování Cu potrubí lisováním za studena. Připojovací podmínky distributorů plynu.

Školení elektrotechniků
Školení pracovníků v elektrotechnice. Seznámení s novinkami v ČSN a EN. Nové značení kabelů NN do 1 kV. Připojovací podmínky distributorů NN. Měření v elektrotechnice. Diskuse. Při školení lze získat § 3-6 vyhl. 50 Sb.

Školení BOZP
Školení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Obsluha pracovních strojů. Používání ochranných pracovních prostředků. Prevence užívání alkoholických nápojů a jiných drog při práci. Pořádek a čistota na pracovišti.

Přihláška na školení (bez přezkoušení) ke stažení ZDE (ve formátu .doc – 23 kb)

Školení s přezkoušením a získáním „Osvědčení o odborné způsobilosti“
Školení s přezkoušením a získáním „Osvědčení o odborné způsobilosti“ pro elektrická zařízení podle Vyhlášky č. 50/78 Sb. Školení je dvoudenní, první den je zopakování a utřídění znalostí pro úspěšné složení zkoušky. První den zakončíme cvičným testem a diskuzí na vaše témata. Vzhledem k rozsahu témat není možné vše obsáhnout za jeden den proto je potřeba přijet na školení již připraveni. Okruh témat vám bude zaslán po odeslání přihlášky. Druhý den bude věnován přezkoušení. Dopoledne proběhne písemný test z 2x 20 otázek (každý účastník bude mít test jiný). Po vyhodnocení testu a přestávce na oběd budou ti kteří vyhověli pokračovat ústní zkouškou obsahující 10 otázek. Po úspěšném složení zkoušky vám bude vydáno „Osvědčení o odborné způsobilosti“.
 

Přihláška na školení s přezkoušením ke stažení ZDE (ve formátu .doc – 24 kB)


Doklady potřebné ke zkoušce

Doklad o vzdělání v oblasti elektro (výuční list, maturitní vysvědčení a pod.)

Staré osvědčení podle Vyhlášky č. 50/78 Sb.

Potvrzení praxe podle požadavku Vyhlášky č. 50/78 Sb. (OSVČ stačí bod 2)

Adresa trvalého bydliště, datum narození (občanský průkaz)

Potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce na el. zařízení (ne starší 6 měsíců)


Vzhledem k velikosti školících prostor je počet účastníků omezen na 15 osob.

Veškeré dotazy zodpoví p. Aleš Čech tel. 603706647 cech@rekmonta.cz

 

Ubytování a stravování

Ubytování v areálu Ados případně dodáme kontakty na volné ubytovací kapacity v Harrachově. Požadavky na ubytování minimálně deset dní předem. Cena za ubytování v areálu Ados je součástí poplatku za školení a přezkoušení.
Stravování je možné v několika místních restauracích – s výběrem poradíme. Cena za stravování není součástí poplatku za školení a přezkoušení.
Základní občerstvení (káva, minerálka apod.) na místě v ceně školení.


Místo konání

Harrachov č. p. 652 areál Ados budova 006, 1. patro místnost č. 15.
Při příjezdu autem je nutné vůz odstavit na centrálním parkovišti cca 300 m pod areálem Ados.

 

Mapa ZDE
 

Cena školení: 1990,- Kč včetně DPH
Cena školení včetně přezkoušení: 2450,- Kč včetně DPH
Částka splatná při prezentaci.

 

Lektoři přednášek a členové zkušební komise:

Aleš Čech RT EZ

Karel Fryš RT EZ

Tomáš Pelikán RT PZ

Jiří Hupka RT PZ

Martin Pekárek RT PZ

Petra Mouchová – asistentka

 

Program školení elektro se zkoušením ke staženi ZDE (ve formátu .doc – 28 kB)

 

zpět