xxx

[O elektrickém proudu]

[Jak číst z nového digitálního elektroměru (od PRE a.s.)]

 

ELEKTROINSTALACE

 

Provádíme rekonstrukce a montáže nových domovních a bytových elektroinstalací, elektrického vytápění, zabezpečovacích systémů, domácích telefonů, opravy hromosvodných zařízení, inženýring s PRE a.s., STE a.s.

Smluvní partneři PRE – Seznam dalších elektroinstalačních firem – Rekmonta Praha s.r.o.

 

O ELEKTRICKÉM PROUDU (informace pro zákazníky)

 

Vznik střídavého proudu

Střídavý proud vzniká v elektrickém obvodu, který je připojen ke zdroji střídavého proudu. Jako zdroj střídavého napětí používáme např. zásuvku elektrické rozvodné sítě. O časovém průběhu tohoto střídavého napětí se můžeme přesvědčit pomocí osciloskopu.

V energetice se používá střídavé napětí o frekvenci 50 Hz. Poněvadž se v průběhu jedné periody mění směr napětí dvakrát, mění se směr střídavého proudu stokrát za sekundu.

Střídavé napětí, ke kterému je připojena elektrická rozvodná síť, se získává v elektrárnách, kde je jeho zdrojem generátor střídavého napětí nebo alternátor.

U skutečného alternátoru by bylo na závadu, že je elektrický obvod připojen k pružným kontaktům, kde by vznikaly ztráty, např. jiskřením. Proto je konstrukce alternátoru upravena tak, že cívka, v níž se indukuje střídavé napětí, je v klidu (tvoří tzv. stator) a otáčí se magnet (rotor). Odběr střídavého proudu je pak zajištěn pomocí pevných svorek.

V energetice se požívají alternátory, které jsou zdrojem trojfázových střídavých proudů.

 

Působení elektrického proudu na lidský organizmus

Lidské tělo klade průchodu elektrického proudu odpor. Velikost odporu závisí na cestě, kudy proud prochází. Největší odpor představuje lidská kůže, zvláště kůže ztvrdlá, zrohovatělá. Střední hodnota odporu 1 cm2 kůže je asi 8000 W. Uvedené hodnoty jsou průměrné, protože každý jedinec je jiný.

Již z rozložení odporů je patrné, že více ohroženi el. proudem jsou lidé se sklonem k pocení nebo s jemnou pokožkou (ženy, děti). Vezmeme-li průměrnou reakci muže za 100 %, pak ženy reagují při 66 % hodnoty proudu, děti při 50 %.

Kromě individuálních vlastností člověka bude při úrazu elektrickým proudem záležet na druhu proudu. Střídavý proud je horší než proud stejnosměrný, nejnepříznivější je střídavý proud o kmitočtu do 500 Hz. Se zvýšením kmitočtu nad 1000 Hz jsou účinky el. proudu na lidský organizmus méně nepříznivé a při frekvenci na 10000 Hz se pronikavě snižují.

Na mechanizmus úrazu střídavým elektrickým proudem o kmitočtu 50 Hz má vliv velikost proudu, který člověkem projde.

 

Účinky velikostí trvale působícího proudu (mA):

 

 

1 mA

práh vnímání el. proudu
 

1 – 8 mA

podráždění v nervech, stoupání krevního tlaku
 

6 – 15 mA

stahování svalů, vůlí lze zpravidla svaly uvolnit
 

15 – 20 mA

způsobuje tetanickou křeč, člověk se nemůže uvolnit
 

25 mA

tetanická křeč dýchacího svalstva
 

60 mA

chvění srdeční komory (fibrilace), přechodná zástava srdce
 

nad 80 mA

zpravidla trvalá zástava srdce

 

Kromě velikosti proudu bude záležet i na době průchodu proudu, a to jak z hlediska trvání průchodu, tak i vzhledem k okamžité funkci srdce. Srdce je nejcitlivější na průchod el. proudu v okamžiku, kdy vypuzuje krev ze srdeční komory. Jedna srdeční perioda trvá 0,8 s. Vzhledem k tomu, že při průchodu proudu srdcem při prvním stahu snese člověk průchod proudu o velikosti 1 A, při druhém stahu 0,1 A a dále hodnotu stále nižší, nezpůsobí poměrně velký proud, který prochází 1 s lidských tělem, většinou žádnou újmu na zdraví.

 

zpět

 

 

 

JAK ČÍST Z NOVÉHO DIGITÁLNÍHO ELEKTROMĚRU

PRE a.s. montuje nové digitální elektroměry

 

Nový statický jednofázový elektroměr, který umožňuje měřit až ve čtyřech tarifech napětí 230V, rozsah měření je až 65A s max. chybou 1 %. Stav číselníku se zobrazuje na LC displeji cyklicky v intervalu cca 10 vteřin v provedení 6+1 místo. Statický elektroměr neobsahuje žádné pohyblivé části. Odečet údajů z elektroměru je možný buď na LC displeji, nebo prostřednictvím optického rozhraní.

 

 

1) Směr toku el. energie při odběru

2) Číselník elektroměru - 6 celých míst a 1 desetinné

3) Symbol tarifu právě zobrazeného na číselníku (T1 - T4)

4) Místo pro chybové hlášení

5) Symbol právě měřeného tarifu (T1 - T4)

6) Orientační stupnice odebíraného el. výkonu - počet čtverečků odpovídá velikosti právě odebíraného el. výkonu

 

 od 0 W do 1,5 kW

■ ■  od 1,5 kW do 3,75 kW

■ ■ ■  od 3,75 kW do 7,5 kW

■ ■ ■ ■  větší než 7,5 kW

 

zpět