xxx

[Revize a kontroly plynových zařízení]  [Revize elektrických instalací]

[Lhůty pravidelných revizí elektrických instalací]

[Rozdělení spotřebičů do skupin dle užívání]

PROVÁDÍME REVIZNÍ ČINNOST

 

■ výchozí a provozní revize a kontroly plynových zařízení podle vyhlášky ČUBP č. 85/78 Sb.

■ výchozí a pravidelné revize elektrických instalací

■ revize ochrany před účinky atmosférické elektřiny – hromosvodu a systému ochrany před bleskem – LPS

■ přihlášky k odběru (jednání s PRE a.s. a PP a.s.)

 

REVIZE A KONTROLY PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 

PROČ?

Revize a kontroly plynového zařízení je povinen provádět každý provozovatel (majitel) plynového zařízení. Provádění revizí a kontrol, včetně všech náležitostí o zpracování patřičných protokolů řeší vyhláška ČUBP č. 85/1978 Sb. Tato vyhláška zároveň dělí revize na výchozí a provozní. Revize výchozí – zajišťuje dodavatelská organizace (prostřednictvím oprávněného revizního technika), před uvedením zařízení do provozu. Revize provozní – se provádí v termínech určených ČSN 38 64 05 a vždy po skončení zkušebního provozu, po generální opravě, po zásazích které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu, po nuceném odstavení zařízení z provozu, po odstavení z provozu na dobu delší než 6 měsíců a v případech stanovených zvláštními předpisy v souladu s pokyny výrobce (dodavatele) zařízení.

 

KDY?

Termíny jsou stanoveny ČSN 38 64 05 ve čl. 28 a 29 takto:

Provozní revize plynového zařízení - 1x za 3 roky, pokud není jinými předpisy, nebo orgány státního dozoru určeno jinak, s respektováním pokynů výrobce nebo dodavatele. Kontrola plynového zařízení - 1x ročně, s výjimkou roku, kdy je prováděna provozní revize.

 

zpět

 

REVIZE ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ, ZAŘÍZENÍ, HROMOSVODŮ-LPS A SPOTŘEBIČŮ

(zákon 262/2006 Sb., zákon 338/2005 Sb., zákon 309/2006 Sb., vyhláška 48/1982 Sb. v platném znění, nařízení vlády 378/2001 Sb., ČSN 33 1500/1991 včetně pozdějších změn 1 až 4, ČSN 33 2000-6 ed.2/21017)

 

Provádějí se na elektrických instalací, zařízeních a spotřebičích před jejich uvedením do provozu (revize výchozí) a v průběhu provozu (revize pravidelné) ve lhůtách dle ČSN.

revize elektrických instalací (zařízení), dle ČSN 33 1500 ed.2/2004

revize elektrických instalací v prostorech provedených podle řady norem ČSN 33 2000-7-7xx, dle ČSN 33 2000-6 ed.2/2017

revize elektrických instalací ve zdravotnických prostorech dle ČSN 2000-7-710/2013

revize hromosvodů provedených podle normy ČSN 34 1390/1970, dle ČSN 33 1500 ed.2/2004

revize systému ochrany před bleskem – LPS provedených dle řady norem ČSN 62 305-1až4, dle ČSN 62 305 ed.3/2012

revize elektrických spotřebičů běhen jejich užívání, dle ČSN 33 1600 ed.2/2009

 

zpět

 

 

LHŮTY PRAVIDELNÝCH REVIZÍ

 

Lhůty pravidelných revizí podle působení vnějších vlivů dle ČSN 33 1500, změna 23/2004

 

 

Druhy prostředí podle

dříve platných ČSN

Třídy vnějších vlivů

podle ČSN 33 2000-3

Revizní lhůty

 

základní, normální

normální, AA4, AB4, AB5, XX1 pro vlivy AC až AR

(mimo AQ),BA1, BC1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1, BA4, BA5

5 roků

 

studené, horké, vlhké,

zvýšená korozní agresivita,

nehořlavý prach, biolog. škůdci

přibližně AA1 až AA8 (kromě AA4) a vnitřní prostory

s AB1 až AB7 (kromě AB5), A4 až AE6, AF3, AK2, AL2

3 roky

 

mokré, s extrémní korozní

agresivitou

AD2 až AD8, AF4

1 rok

 

s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu

AG3, AH3, BE2, BE3

2 roky

 

venkovní, pod přístřeškem

vně budovy může být AB2, AB3, AB6, AB7, AB8, AD3, AD4,

AD5 i pro výskyt vody mimo déšť (způsobený člověkem) a samotné zařízení, které je před přímými účinky deště chráněno nebo je pro ně provedeno AF2, AF3, AN2, AN3,

AS1, AS2, AS3, + ostatní vlivy podle konkrétní situace

4 roky

       

 

zpět

 

 

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem

ohrožených osob dle ČSN 33 1500, změna 23/2004

 

 

Umístění elektrických zařízení

Využití a konstrukce budovy

Revizní lhůty

 

prostory určené pro shromáždění více než 200 osob

BD3, BD4 (zároveň BA1)

2 roky

 

zděné obytné a kancelářské budovy

BD1 (může být BD2)

5 roků

 

rekreační střediska, školky, hotely,

jiná ubytovací zařízení

BD4, BA2

3 roky

 

objekty nebo jejich části provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3

CA2

2 roky

 

pojízdné a převozné prostředky

1 rok

 

prozatímní zařízení staveniště

  0,5 roku

 

zpět

 

 

Lhůty pravidelných revizí doporučených v jednotlivých prostorech, provedených podle řady

norem ČSN 33 2000-7-7xx, dle ČSN 33 2000-6 ed.2/2017

 

 

Objekt, prostor

 Oddíl ČSN 33 2000-7-7xx

Revizní lhůty

 

prostor s vanou nebo sprchou a umývací prostory

701

3 roky

 

prostory plaveckých bazénů a fontán

702

1 rok

 

místnosti se saunovými kamny

703

3 roky

 

staveniště a demolice

704

0,5 roku

 

zemědělská a zahradnická zařízení

705

3 roky

 

omezené vodivé prostory

706

3 roky

 

parkoviště karavanů, kempinková parkoviště

708 1 rok
 

venkovní osvětlení

714

4 roky

 

zpět

 

 

Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny

 

 

Druh objektu

Objekt dle povahy

zpracovaných látek

Revizní lhůty

 

objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních

hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3

BE2, BE3, CA2

2 roky

 

ostatní

všechny ostatní

5 roků

 

 

Lhůty pravidelných revizí systému ochrany před bleskem – LPS dle ČSN EN 62305-3 ed.2/2012

 

 

Ochranná úroveň

Vizuální kontrola

Revizní lhůty

 

I, II

1 rok

2 roky

 

III, IV

2 roky

4 roky

 

zpět

 

 

Rozdělení spotřebičů do skupin dle užívání podle ČSN 33 1600 ed.2/2009

 

 

Skupina

Určen k užívání

 

A

poskytované formou pronájmu

 

B

ve venkovních prostorách

 

C

při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách

 

D

ve veřejně přístupných prostorách (školy, hotely, kluby,

internetové kavárny apod.)

 

E

při administrativní činnosti

 

 

 

 

zpět

 

 

Lhůty kontrol a revizí

 

 

Skupina

Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce

Ostatní nepřipevněné

spotřebiče

  Kontroly Revize Kontroly Revize
 

A

před vydáním provozovateli nebo uživateli
 

 

B

 

před použitím třída ochrany I 3 měsíce před použitím 6 měsíců
  třída ochrany II a III 6 měsíce
 

 

C

 

před použitím třída ochrany I 6 měsíce před použitím 24 měsíců
  třída ochrany II a III 12 měsíců
 

 

D

 

před použitím třída ochrany I 12 měsíců před použitím 24 měsíců
  třída ochrany II a III 12 měsíců
 

E

před použitím třída ochrany I 12 měsíců před použitím 24 měsíců
  třída ochrany II a III 12 měsíců
 

 

 

 

 

 

 

 

 

zpět